Obuka za korišćenje digitalne platforme e-Turista

U Regionalnoj agenciji za razvoj Istočne Srbije u Zaječaru održana je obuka za korišćenje digitalne platforme e-Turista. Realizaciju obuka u turizmu podržao je projekat koji finansiraju Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a sprovodi nemački GIZ.

Više o ovome pogledajte u emisiji Reyime na T1 televiziji.