Postavljanje drenažnih cevi JKP Donji Milanovac

Radnici Javno komunalnog preduzeća Donji Milanovac angažovani su ovih dana na kopanju kanala kod glavne donjomilanovačke raskrsnice u dužini od 40 metara. Istovremeno se postavljaju I drenažne cevi koje će služiti za zaštitu od podzemnih voda dela trotoara i parkinga koji će uskoro nastati na tom mestu. Posle završetka ovih radova, sledi asfaltiranje.