NSZ registrovala zvaničan LinkedIn nalog

Nacionalna služba za zapošljavanje je saopštila da je registrovala zvaničan nalog na poslovnoj mreži LinkedIn, imajući u vidu potrebu za pristupom izvorima informacija o poslovnim trendovima kompanija, kao i o slobodnim poslovima. Cilj učešća na poslovnoj mreži LinkedIn je obezbeđivanje dodatne vidljivoti i dostupnosti usluga Nacionalne službe za zapošljavanje korisnicima njenih usluga- nezaposlenima, poslodavcima i socijalnim partnerima, kao i efikasnije umrežavanje i interakcija sa relevatnim akterima. Svi zainteresovani mogu da pristupe nalogu Nacionalne službe za zapošljavanje putem linka https://www.linkedin.com/company/80403266