Centar za socijalni rad Majdanpek – služba pomoć u kući

Blizu tri i po miliona dinara, od ukupno 11 miliona dinara koliko je ove godine Opština Majdanpek izdvojila za sprovođenje mera socijalne zaštite utrošeno je na ime ove usluge za prvih devet meseci posredstvom Centra za socijalni rad Majdanpek. Prema poslednjim podacima na evidenciji Centra za socijalni rad u Majdanpeku je 232 lica od čega 57 korisnika koristi uslugu pomoći u kući, koju obavlja šest gerontodomaćica. U poslednje vreme u Centru za socijalni rad u Majdanpeku veliki je broj zahteva penzionera sa najnižim primanjima za jednokratnu novčanu pomoć potrebnu za nabavku lekova, kao I za odlazak lekaru van Majdanpeka.