Uklonjeno šest divljih deponija na području opštine Majdanpek

Zahvaljujući projektu Uklanjanje divljih deponija koji je Ministarstvo životne sredine finansijski podržalo sa tri miliona dinara na području opštine Majdanpek uklonjeno je šest divljih deponija od kojih se nekoliko nalazi na samom ulazu u grad.Tokom realizacije ovog projekta odneto je blizu dve i po hiljade kubika otpada. Kako se na tim očišćenim terenima ne bi stvarale nove deponije i ne bi zagađivala životna sredina iz Preduzeća za puteve i građevinsko zemljište koje je bilo angažovano na uklanjanju deponija, poručuju da je pooštren inspekcijski nadzor i apeluju na sugrađane da otpad odlažu na za to predviđena mesta. Opština Majdanpek jedna je od 43 lokalne samouprave u Srbiji u kojoj je realizovan projekat uklanjanja divljih deponija.