Javna rasprava o Nacrtu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Majdanpek

U Majdanpeku će posle sprovedene Javne rasprave sutra biti održan sastanak o Nacrtu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine za period 2021. – 2024. godina. Početak je u 10 sati.