Investicioni potencijali i razlozi za investiranje u istočnu Srbiju

U Regionalnoj agenciji za razvoj istočne Srbije danas su predstavljeni investicioni potencijali i razlozi za investiranje u istočnu Srbiju. Direktor Rarisa, Vladan Jeremić, pozvao je ovom prilikom sve one, koji imaju lokacije pogodne za poslovanje i investiranje da se prijave i unesu podatke u bazu investicionih lokacija, kako bi Raris mogao da ih promoviše na sajtu Invest East Srebia.

Prednosti poslovanja i investiranja u istočnu Srbiju su velike. O tome svedoče čak 32 investicione mogućnosti. Brojni projekti, lokacije, kao što su npr: industrijske zone, projekti javnog privatnog partnerstva, životne sredine, prehrambene industrije, turizma, hemijski park, više brownfield-a, spa i welnes centara, rečeno je prilikom današnje prezentacije potencijala ovog kraja.

Istočna Srbija je dobro mesto za investicije za one kojima nije presudno da su baš na autoputu i ne žele da previše plaćaju zemljište i njegovo opremanje, a ipak žele lokaciju sa dobrim saobraćajnicama. Prednosti istočne Srbija su takođe i dobar izbor lokalnih dobavljača, kvalifikovani radnici, činjenica da još uvek nema velike konkurencije stranih investitora kao i dobra podrška na lokalu.

Postoji jedanaest razloga da poslovni ljudi započnu biznis u istočnoj Srbiji. Od blizine EU, preko brojnih primera uspešnog investiranja, duplirane spoljnotrgovinske razmene u poslednjih pet godina, pa sve do lokalnih samouprava, koji u investitorima vide pre svega partnere. Jedanaesti je Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, koja je stručni partner u ovom projektu.

Više o ovome možete pogledati u prilogu iz emisije Rezime na T1 Televiziji.