Zagađenje vazduha u Boru ove godine manje u odnosu na predhodnu

Zagađenje vazduha sumpor-dioksidom u Boru ove godine u odnosu na predhodnu je manje ali se količina PM čestica, teških metala i arsena nije značajno smanjila, rečeno je u Boru na tribini pod nazivom: “Zajedno za čist vazduh”. Na svim mernim mestima prisutno je zagađenje arsenom, a najveći broj dana sa dnevnim prekoračenjem dozvoljene količine sumpor dioksida i PM čestica zabeležen je na mernim stanicama kod Jugopetrola i Tehničkog fakulteta.