Do kraja ovog meseca traju Konkursi grada Zaječara za subvencije za nabavku ženske teladi i junica, odnosno koza i ovaca

Brown white calf on the floral field

Do kraja ovog meseca traju Konkursi grada Zaječara za subvencije za nabavku ženske teladi i junica, odnosno koza i ovaca. Svaki proizvođač može dobiti podsticaj u visini od 70 odsto vrednosti, odnosno najviše do 120 hiljada za goveda, ili 100 hiljada za ovce i koze. U okviru budžeta za stočarstvo u visini od 5 i po miliona dinara uključena je i nabavka novih muzilica i laktofriza, odnosno opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka. Pčelari imaju na raspolaganju milion dinara u budžetu i mogu ostvariti podsticaje za nabavku pčelarske opreme u visini do 40 hiljada dinara, ili 60 odsto vrednosti investicije. Prijave se podnose do 31. avgusta, a prednost imaju proizvođači koji prebivalište imaju na selu, mlađi su od 40 godina, ili su ženskog pola, odnosno nisu konkurisali za podsticajna sredstva grada u protekle četiri godine.