Požar koji je minulog vikenda izbio na gradskoj deponiji u Boru ni posle tri dana nije lokalizovan u potpunosti

Požar koji je minulog vikenda izbio na gradskoj deponiji u Boru ni posle tri dana nije lokalizovan u potpunosti, jer vatra i dalje tinja iz dubljih slojeva smetlišta. U toku je zatrpavanje zgarišta zemljom. U gašenju požara učestvuju Vatrogasno spasilački bataljon iz Bora i nadležno javno komunalno preduzeće „3. oktobar“, a pomaže im nekoliko buldožera, utovarivača, prskalica i kamiona u vlasništvu kompanije Ziđin. Dim sa deponije se i dalje širi na pojedine delove grada i okoline, pa merna mesta, na kojima se prati kvalitet vazduha u Boru, beleže povišene vrednosti pojedinih parametara. Pretpostavlja se da je visoka temperatura razlog zbog koga se lako zapaljiva materija sa gradske deponije upalila, a velika količina komunalnog otpada koji se godinama odlaže na tom mestu akciju suzbijanja daljeg širenja dima čini otežanom i dugotrajnom.