16. avgust je rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu

Sekretarijat za javne prihode saopštio je danas da je za poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica 16. avgust rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu. Kako se navodi u saopštenju, prema Zakonu o porezima na imovinu, taj porez se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.