Opština Majdanpek je raspisala javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija nezaposlenim licima iz kategorije teže zapošljivih

Opština Majdanpek je na osnovu lokalnog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisala javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija nezaposlenim licima iz kategorije teže zapošljivih. Poslodavci mogu angažovati lica iz 12 kategorija teže zapošljivih, a subvencije se kreću od 200 hiljada do 240 hiljada dinara. Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.septembra ove godine. Sve informacije se mogu naći na zvaničnim internet stranicama opštine Majdanpek i Nacionalne službe za zapošljavanje.