Opština Knjaževac raspisala je Javni poziv firmama koje se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih zgrada

U okviru Odluke o realizaciji aktivnosti iz programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za energetsku efikasnost za 2021. godinu opština Knjaževac raspisala je Javni poziv firmama koje se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih zgrada.

Mere energetske sanacije u stambenim zgradama na teritoriji knjaževačke opštine sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su stambene zajednice na teritoriji opštine Кnjaževac. Stambene zajednice koje ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.