Odbornici Skupštine grada Zaječara, većinom glasova u sredu su usvojili Odluku o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada za ovu godinu

Odbornici Skupštine grada Zaječara, većinom glasova u sredu su usvojili Odluku o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada za ovu godinu, tako da sada budžet Zaječara iznosi 2 milijarde, 368 miliona i 763 hiljade dinara. Prvobitni budžet je smanjen za 131 milion 783 hiljade dinara. Odbornici su još usvojili Odluku o godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu, Program podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja, Odluku o usvajanju Plana generalne regulacije Gamzigradske Banje i Odluku o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u Malom Izvoru. Takođe su usvojene Odluke o Geografskom informacionom sistemu, o pribavljanju seoskih kuća sa okućnicom i nepokretnosti u javnu svojinu grada. Na sednici su usvojeni Izveštaji o radu za proteklu godinu, finansijski izveštaji i programi rada za ovu godinu više Javnih preduzeća i Ustanova u gradu.